luni, 12 februarie 2018

Egiptul și Luxor, tărâmul zeilor uitați


Niciodata sa nu condamni un popor pana nu ii mananci painea, pana nu ii gusti lacrimile si nu ii citesti istoria. Pana nu ii simti vantul, pana nu gusti apa si asprimea vietii. Iar unora, pana nu le simti furtunile, nisipul umplandu-ti ochii, narile si scartaindu-ti in gura pana in suflet. Asa, poti trage in suflet un popor...inspirandu-l cu tot ce inseamna el: bun si rau, sarac si bogat, frumos. Popor urat nu exista. In toate popoarele este o bucata de Dumnezeire! Trebuie doar sa stii sa o gasesti. Pe Dumnezeu nu il gasim in culoarea pielii, nici in straie, nici macar in religia unui popor. Pe Dumnezeu il gasim in sufletul si credinta unui popor! In bunatatea lui. Iar Dumnezeu este in tot si toate.

Sa nu condamni un om daca nu il cunosti numai dupa cum arata si dupa cum e imbracat! Inima unui popor si a unui om o poti cunoaste doar la schimb cu a ta. Aprofundand si daruind incredere, poti invata adevarul nefardat despre tot si toate! Nimic din ce e mai valoros nu se gaseste la suprafata, decat in adancimea sufletului! Apa cea mai rece o gasim in fantani, iar puritatea in suflete!

Sa nu condamni un om daca nu il cunosti numai dupa cum arata si dupa cum e imbracat! Inima unui popor si a unui om o poti cunoaste doar la schimb cu a ta. Aprofundand si daruind incredere, poti invata adevarul nefardat despre tot si toate! Nimic din ce e mai valoros nu se gaseste la suprafata, decat in adancimea sufletului! Apa cea mai rece o gasim in fantani, iar puritatea in suflete!

(De vorbă cu Egyptul, Talking to Egypt, Ramona-Sandrina )

***

Never blame a nation until you will eat his bread, until you will taste his tears and you will read his history. Until you will not feel the wind, until you will not taste the water and you will not know his harshness of life. And to some nations, until you will feel the storms, the sand filling your eyes, nostrils and mouth until creaking your soul. Like this, you can breathe a nation till your soul ... breathe him with all that he is: good and evil, poor and rich, beautiful. Not exist bad nations! In all nations is a piece of God! You just have to know how to find HIM. We will not found God in skin color, in clothes, or even in the religion of a nation. We could find God only in souls and faith of a nation! In his kindness! And God is in everything and everyone.

Do not condemn a man unless you know him only as he shown and as he is dressed! The heart of a nation and of an person you can know it, only in exchange of yours. Just beeing deep in all, you could find the real and deep true, without any makeup from life! Nothing from all what is more priceless you will not found on surface, only in deepening of soul! We find the coldest water in deep fountains, and the purity deep in the soul!

(Talking to Egypt, Talking to Egypt, Ramona-Sandrina)

Egiptul în 4 minute...Ce pot să îți povestesc eu ție, despre lumea aceasta? Tu ești acolo. Dincolo de cuvintele mele. De imagini. În casa ta. În țara ta. Diferită. Cândva eram și eu acolo. Ruptă. Împărțită. Între două lumi. Una care mă striga acasă și una care era acasă. Și nu înțelegeam. Nu auzeam muzica. Vântul însă. El îmi era singurul cunoscut. Și nisipul din suflet. Ca o clepsidră. Nestinsă. Neterminată. Cum să te fac eu să înțelegi ceva ce nu poate fi înțeles decât cu sufletul? Cumva, va trebui să îți spun că lumea asta nu e atât de diferită. E ca o inimă. Ca oricare inimă. Ca să o înțelegi, trebuie să o auzi. 
Timpul, a stat pe loc aici. A înghețat. Pentru unii este lumea a patra. Pentru mine, nu. Pentru mine e umanitate și în lumea din orașul gunoaielor. Pentru mine, timpul, aici, a înghețat frumos. Mi-a permis să călătoresc în alte vremuri și să rămân totuși în prezent. Să înțeleg ce înseamnă să înțelegi. Fără să cauți. Fără să răscolești. Simplu. Dincolo de cuvinte. Oamenii. Cum să te fac eu să simți ce nu se poate simți decât cu fiorii sângelui? Cumva, va trebui să îți ating inima ta cu inima lor. Acolo. În mijloc. Unde este cel mai cald. Unde ei ne culeg cu privirea lor faraonică, de sfinx. 
Cândva, pe aici, nisipul povestea răvășind deșertul, făcând dragoste cu el, cucerindu-l. Ei știu. Eu știu. Mi-a povestit vântul. Nu îmi amintesc exact când. Știu doar că eram copil și desenam piramide pe fereastra bunicii, iar în mine dansau beduini și se dădeau războaie. Am înțeles târziu care războaie. A trebuit prima dată să le biruiesc. Apoi, am zărit Farul. Era dincolo. Dincolo de toate lumile mele. În inima Egyptului! 

( © Moartea ar trebui să se teamă de iubire, FRAGMENT, Ramona-Sandrina) 

***

What can I'll tell you, about this world? You are there. Beyond my words. Images. In your home. In your country. Different. Once I was there too. Broken. Divided. Between two worlds. One that called me to come on my true home, and one who was at home. And I did not understand. I could not hear the music. Just the wind. He was the only who was known me. And the sand from the heart. As an hourglass. Unquenched. Unfinished. How can I make you understand something that can not be understood just directly from the soul? Somehow, I have to say that this world is not so different. It's like a heart. Like any heart. To understand it, you need to hear.
Time has stood still here. It froze. For some it is the fourth world. Not for me. For me, this land is humanity even in his garbage city. For me, the time here, froze nice. It allowed me to travel to other times and still remain today. I learn to understand what it means to understand. Without looking. Without sifting. Simple. Beyond words. People. How do I make you to feel that what you can feel only with the thrill of your blood? Somehow, I'll must to touch your heart with their heart. There. In the middle. Where is the warmest place of human beeing. There, where they collect us inside them, with their Pharaoh sphinx looks.
In very old times, the sand, tell stories about desert...making love with it, conquering him. They know. I know. The wind told me. I do not remember exactly when. I only know that I was a child and I start suddenly to draw pyramids on my grandparents window and inside me the bedouin was dancing and many wars was gave. I understood later those wars. I had first to overcome. Then I saw the lighthouse. It was over. Beyond all my worlds. In the heart of Egypt! 

(© Death should be afraid of love - Extract, Ramona-Sandrina)

Biblioteca din Alexandria - partea IUna din cele 7 Minuni ale lumii, a fost și este "Biblioteca din Alexandria", pe lângă "Farul din Alexandria", amândoua minunile fiind distruse și refăcute ulterior. Cert este că arhitecturile actuale nu sunt și nu vor fi ceea ce au fost ele înainte.

Biblioteca din Alexandria pare să fi fost fondată de Ptolemeu I sau de Ptolemeu al ll-lea. Oraşul în sine, după cum o arată şi numele, fusese înfiinţat de Alexandru cel Mare în iarna anului 331/330 înainte de Hristos. Distrugerea marii biblioteci din Alexandria a fost desăvârşită de arabi în anul 646 al erei creştine, dar această distrugere a fost precedată de altele înainte. Biblioteca a fost distrusă datorită manuscriselor care se aflau în ea, manuscrise de care multă lume se temea. La venirea lui Alexandru cel Mare, întemeietorul Alexandriei în Egipt, biblioteca avea deja peste 700.000 de cărți și manuscrise!

Mai multe despre Biblioteca din Alrexandria, pe parcurs...

© Moartea ar trebui să se teamă de iubire


Tu nu ești al meu. Tu ești eu însămi! - Ramona Sandrina

© Bună, Baby!aș vrea să îmi pot încălzi sufletul 
precum mâinile

(Bună, Baby!, Ramona Sandrina)

© Moartea ar trebui să se teamă de iubireȘi mi-am făcut din tine o cetate. Să nu mă atingă singurătatea. Și urletul lupilor. Din când în când doar, scot din mine o lună mare, galbenă și te las să mi-o împlânți direct în inimă. Să îmi amintesc. Că sunt vie! - Ramona-Sandrina

miercuri, 3 ianuarie 2018

sâmbătă, 23 decembrie 2017

Arhitectură AlexandrinăPiața de pește, Alexandrină...Dacă a fost vineri, înseamnă că e ziua în care în Egipt se merge în piaţa de peşte. Creștini sau musulmani, egiptenii, dedică ziua de vineri peștelui, care se găsește pe orice masă, în orice casă :). 
În piaţa de peşte veţi găsi toate speciile de fructe de mare şi pește, știute şi neştiute. 
Toate proaspete, așezate în balii cu apă sau pe pat de gheaţă. Stridiile, midiile, sepiile, caracatiţele şi rechinii sunt preferaţii fetei mele când mergem în piața de peşte 😊, iar vânzătorii îi împlinesc dorinţele şi o lasă să le atingă sau să le ia în mână. 
Egiptenii sunt oameni deschiși, prietenoşi şi glumeţi. Iubesc turiștiisau rezidenții şi iubesc să vândă marfă de calitate. Se întrec între ei la felul în care îsi aşează sau îşi vând marfa. Pentru ei, contează foarte mult impresia cumpărătorului şi să îi fie lăudată marfa :). Când veţi vizita pieţele să nu vă surprindă strigătele acestora, care mai de care mai puternice, mai cu intonație. Uneori, când se fac reduceri sau oferte, vânzătorii folosesc tobe şi instrumente muzicale, cântându-şi marfa, uneori amuzant, uneori poetic :). VSă nu vă mire dacă oriunde veți merge, veți fi chemați să le vedeți marfa. Negociați! În Egipt, negocierea este mama și sufletul pieței. Oriunde, oricum. 
O să vă prezint într-o zi, un filmuleţ despre acest obicei al lor, care mie personal îmi place. Este altceva. Este despre ei . Este despre Egipt. Până atunci, admiraţi aceste fotografii despre oameni frumoşi şi viața firească şi frumoasă!


vineri, 22 decembrie 2017

Dacă e vineri, în Egipt e vorba despre pește...

  Dacă treceţi prin Alexandria, vizitaţi Square Market în Manshya area. Acolo, la unul din magazinele specializate în prepararea peștelui, îl găsiți pe Mabrouk (În limba română, înseamnă Felicitări), un om deosebit de priceput în prepararea peștelui sub toate formele posibile: pe grill, umplut, prăjit, în cuptor, etc Pe lângă calitatea de foarte bun gastronom, Mabrouk este un om deschis, prietenos, glumeţ şi cald la suflet. Mereu cu zâmbetul pe buze are o vorbă şi un răspuns calm pentru oricine îl solicită!

Azi, mi-a dat voie să îl ajut la grill si să întorc peştele 😊! Ce zi frumoasă...

***
If you go through Alexandria, visit Square Market in Manshya area. There, at one of the fish-food shops, you find Mabrouk (translated, his name mean Congratulations), a man skilled in the preparation of fish in all possible ways: on the grill, stuffed, fried in the oven, etc. Besides the quality of a very good gastronomic, Mabrouk is an open, friendly man, joyful and warm to heart. Always with the smile on the lips has a word and a calm answer for anyone who calls it!

Today, he allowed me to help him in grill and to turn the fish on it 😊! What a beautiful day...

luni, 11 decembrie 2017